Velkommen.

Indholdsfortegnelse:

Denne hjemmeside "beskriver" min slægt og dens forgrening fra Søhøjlandet som bl.a. rummer Them sogn med Rudstrup, Gjessøe og Løgagergårde samt Sander i Odder sogn. Herfra forgrener den fædrende slægt sig til andre områder og/eller skaber nye relationer gennem ægteskaber.

Her kan bl.a. nævnes Rebild i Skørping sogn samt Frejlev og Slemminge sogne på Lolland,hvor min mødrende slægt har sin oprindelse.

Arbejdet med at finde alle disse slægtninge har naturligvis været en ganske tidskrævende opgave, men takket være "Arkivalier on Line" er det meste klaret online.

Udgangspunktet var en yderst spinkel viden om slægten, idet alle, der kunne rådspørges, var døde, da projektet startede. En speciel tak til Aksel Hjort på lokalarkivet i Rosenholm kommune (tidl. Hornslet), der gav det første "indspark" til projektet.

Det var ikke bare kortlægningen af slægten, der tog tid - men under rejsens gang opstod der mange funderinger om Danmarks udvikling i geografisk og klimatisk henseende efter istiden og de folk, der efterhånden tog området i brug. Mine funderinger - som er baseret på vidt forskellige kilder (mere eller mindre videnskabeligt beviste) - kan findes i underfligene til "Them Sogn".